Studievaart brengt vaart in ontwikkeling

Studievaart helpt scholieren en volwassenen in hun ontwikkeling. Of het nu gaat om het begeleiden van huiswerk, het geven van individuele bijles, het coachen van medewerkers of het doen van taal- reken- of ontwikkelingsonderzoek. Studievaart is het juiste adres voor een ieder die vaart wil brengen in zijn/haar ontwikkeling. Ieder kind is anders, daarom bieden we ondersteuning in veel verschillende vormen. Op ieder vraagstuk is bijna een antwoord. U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij denken heel graag met u mee.

OVER ONS

Studievaart is opgericht door:

Gertrude Punt-Stoopendaal en Monique Meulenkamp

Wij mogen onszelf als moeder van respectievelijk drie en vier kinderen inmiddels aardig ervaringsdeskundig noemen. ‘Huiswerkvermijdende pubers’, een sfeer om op te schieten, doubleren en herexamens, we hebben het allemaal meegemaakt.

Vanuit ons werk als logopedist en dyslexiespecialist kwamen wij ook zeer regelmatig met deze doelgroep in contact.

Hierdoor hebben we het idee opgevat dat het ook anders moet kunnen. We volgden een opleiding tot coach studievaardigheden en combineerden dat met onze jarenlange ervaring vanuit onze logopediepraktijken. Daar hadden we al te maken met het begeleiden van kinderen met leer-, lees- en spellingsproblemen.

Het resultaat is Studievaart. Een plek voor een ieder die vaart wil brengen in zijn eigen ontwikkeling. Wij werken altijd vanuit de hulpvraag, want leren kun je leren. Als het soms niet vanzelf gaat, dan kunnen we kijken hoe dat komt. We kunnen je op weg helpen om het makkelijker te maken of we kijken samen met jou welke manieren om te leren voor jou het beste zijn. We zijn er voor jou.

En wat geeft dit veel voldoening! We hebben inmiddels al heel veel kinderen mogen helpen en hen het plezier in leren terug kunnen geven.

Gertrude en Monique zijn beiden geregistreerd in het kwaliteitsregister dyslexie van de NVLF en bevoegd om DBC-behandelingen uit te voeren.

Sinds april 2019 hebben wij Studievaart uitgebreid met Spreekvaart Logopedie http://www.spreekvaart.nl

Sinds januari 2021 hebben wij Studievaart uitgebreid met Basisvaart, dyslexie onderzoek en (vergoede) dyslexiezorg. www.basisvaart.nl

Huiswerkklas

Geef uw dochter of zoon een extra steuntje in de rug!

Huiswerk hoort bij het leven van een scholier op de middelbare school. Voor de één is dat een fluitje van een cent. Voor de ander een hele uitdaging. Het gevolg is dan:  het huiswerk gaan uitstellen, inefficiënt gaan leren en hierdoor veel langer bezig zijn. Dat werkt niet motiverend.  De huiswerkklas kan een stap in de goede richting zijn!

"Tijd besparen en betere resultaten!"

Studievaart

De begeleiding wordt gegeven op school of op onze hoofdlocatie in Numansdorp. In een rustige omgeving kunnen de leerlingen hun huiswerk maken. In de klas is een door Studievaart opgeleide coach aanwezig. Dit is een coach met  hbo/wo denk- en werkniveau  met affiniteit voor het onderwijs. Deze houdt niet alleen toezicht, maar besteedt ook aandacht aan het plannen en organiseren van huiswerk. Het resultaat is dat leerlingen betere cijfers gaan halen én sneller klaar zijn met hun huiswerk. Zo houden ze meer vrije tijd over.

Niet alleen leren
De huiswerkklas is geen verlengstuk van school. We beginnen altijd met een praatje, iets te drinken en een koekje, net als thuis. Na een dag school moeten kinderen even ontspannen voordat ze aan hun huiswerk beginnen. We stellen het leerproces centraal en de groepjes zijn per coach bij voorkeur niet groter dan 7 leerlingen. Zo kunnen we een persoonlijke benadering waarborgen.

Moeite met de leerstof
De coach kan ook adviseren aangepaste ondersteuning in te schakelen voor uw dochter of zoon. Soms blijkt dat de huiswerkklas onvoldoende ondersteuning geeft en dat  inhoudelijke bijles voor een of meerdere vakken beter passend is.

Leerlingvolgsysteem
Studievaart maakt gebruik van een leerlingvolgsysteem dat communiceert met het leerlingvolgsysteem van school. Hierdoor hebben we goed zicht op het huiswerk en de cijfers van uw zoon of dochter. Daarnaast ondersteunt het systeem een planning voor uw zoon of dochter. Met behulp van het systeem kunnen we eenvoudig met u en de mentor communiceren.

Coaching

Ieder kind is anders, daarom bieden we ondersteuning aangepast aan de behoefte van uw kind. Op ieder vraagstuk is bijna een antwoord. Vindt u niet wat u zoekt, twijfel niet en neem even contact met ons op. Grote kans dat we u hoe dan ook verder kunnen helpen.
Bij Studievaart kunt u terecht voor individuele begeleiding op de volgende gebieden:

 • Het ondersteunen van zelfredzaamheid
 • Aanleren van nieuwe vaardigheden, gericht op persoonlijk welbevinden op school en thuis.
 • Het bieden van structuur in de dagelijkse situatie met aandacht voor gedragscomponenten (concentratieproblematiek) waardoor de thuissituatie beheersbaar wordt gehouden.
 • Leren plannen zodat er een goede verhouding ontstaat tussen de tijd die aan school besteed wordt en ontspanningsactiviteiten, met als gevolg het verkrijgen van de regie over het dagelijks leven.
 • begrijpend en studerend lezen
 • coaching bij motivatieproblemen
 • coaching bij faalangst
 • coaching (hoog)begaafde kinderen

Wij komen in onze praktijk regelmatig leerlingen tegen die, ondanks dat ze prima cognitieve capaciteiten hebben, niet in staat zijn dit tijdens een proefwerk te laten zien. Deze kinderen weten vaak niet hoe ze het leren aan moeten pakken. Ze weten niet hoe ze moeten plannen en hoe ze de juiste aantekeningen moeten maken. Het ontbreekt hen aan goede leerstrategieën. Helaas blijken deze leerlingen soms zo vastgelopen te zijn dat ze afhaken en helemaal niet meer tot leren komen en soms terug moeten naar een lager niveau. Specifieke begeleiding is dan noodzakelijk. Stapsgewijs wordt de leerling weer zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen leerproces, hetgeen het welbevinden ten goede komt. Voor meer informatie over onze begeleiding bent u als ouder altijd welkom voor een vrijblijvend intakegesprek.

Bij Studievaart kijken we  verder dan alleen de schoolresultaten. Vanuit een helikopterview kijken wij naar de leerling en zijn/haar omgeving.

Soms kan een begeleidingstraject vergoed worden vanuit een PGB via het jeugdteam.

De begeleiding kan eventueel in overleg bij u thuis plaatsvinden, neem hiervoor even contact met ons op.

Bijles

Basisonderwijs
U kunt terecht bij ons voor bijles op het gebied van taal, spelling en rekenen.

Voortgezet onderwijs
Bij Studievaart is het mogelijk om bijlessen te volgen in alle middelbare schoolvakken, op alle niveaus.

De begeleiding wordt gegeven door een vaste ervaren begeleider en is flexibel in te plannen.

De begeleiding kan op locatie plaatsvinden, maar ook thuis aan de keukentafel. Ook online begeleiding is mogelijk.

Trainingen

Leren leren groep 8
Wanneer je de overstap gaat maken naar de middelbare school is dat een grote verandering. Wil je hierbij een steuntje in de rug? Doe dan mee aan de cursus Leren leren voor groep 8.

Wat ga je leren?
Plannen
Hoe pak je je huiswerk het slimste aan zodat je ook nog tijd overhoudt voor je sport en andere hobby’s? We laten je zien hoe de elektronische leeromgeving van jouw school werkt zoals; het ‘Magister’, ‘Som’ en ‘Trajectplanner’. Wat kun je er vinden en hoe ga je daar mee om?

Termen
We maken je wegwijs in het oerwoud van allerlei nieuwe woorden en begrippen die je op de middelbare school tegenkomt.

Woordjes leren
Je ontdekt wat voor jou de beste manier is om woordjes te leren. We besteden aandacht aan het werken met Bloon, Wrts en het gebruik van woordkaartjes. Erg handig! Je leert daardoor makkelijker en sneller.

Mindmappen
Je maakt een begin met mindmappen. Hoe haal je de belangrijkste informatie uit een tekst en hoe schrijf je dit op?

Kortom de cursus is een steuntje in de rug bij het maken van de overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs.

Voor meer informatie en/of aanmelden stuur een e-mail naar info@studievaart.nl. De cursus kan in overleg ook op locatie of op school aangeboden worden. Informeer naar de mogelijkheden en cursusdata!

Leren leren voortgezet onderwijs
Simpele technieken en vaardigheden kunnen ervoor zorgen dat uw zoon of dochter de aangeboden stof sneller en makkelijker tot zich kan nemen. Het resultaat is dat ze sneller leren én betere cijfers halen. Zo houden ze meer vrije tijd over.

De cursus ‘Leren leren’ duurt 5 cursusblokken van één uur.

Bespaar tijd en haal betere resultaten

Deze cursus is bij uitstek geschikt voor leerlingen aan het begin van hun middelbare schoolcarrière. In vijf bijeenkomsten van één uur leren ze hoe ze makkelijker kunnen leren. We passen technieken toe, waardoor de leerlingen meerdere zintuigen gebruiken om te leren. Het resultaat is direct zichtbaar. De aangeboden technieken passen de leerlingen meteen toe op hun eigen huiswerk. Het geleerde brengen ze dus direct in de praktijk.

Dyslexie en concentratieproblemen

Voor kinderen met concentratieproblemen en/of dyslexie is deze cursus ook zeer geschikt. Zo werkt de combinatie van de gebruikte technieken als snellezen, mindmappen en geheugentechnieken erg goed. Dankzij de training lukt het de leerlingen om informatie beter te verwerken, te structureren en te onthouden.

Inschrijven

Wilt u uw zoon of dochter meteen inschrijven voor de cursus ‘Leren leren’, dan kunt u dat doen door het contactformulier op de website in te vullen of te mailen naar: info@studievaart.nl. U kunt ook contact opnemen via 0186-700205

Onderzoek

Studievaart is gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van problemen op het gebied van taal en leren bij kinderen in  het basis- en voortgezet onderwijs.

Het doel is om ouders, school en onze deskundigen samen te brengen en in overleg met elkaar te komen tot een passende begeleiding.

We staan open voor iedere vraag op het gebied van de communicatie rondom uw kind en het onderwijs.

 

Taalonderzoek

Bestaan er vermoedens over een achterstand in de taalontwikkeling, dan kan een specifiek taalonderzoek uitkomst bieden. Bij dit onderzoek wordt gekeken naar deelaspecten van de taalontwikkeling in relatie tot leerproblemen.

Intelligentieonderzoek

Wanneer u als ouders een vraag heeft over de ontwikkeling en/of het gedrag van uw kind kunt u bij ons terecht voor een psychologisch onderzoek.

Een psychologisch onderzoek begint altijd met een uitgebreid intakegesprek met u als ouders. Tijdens dit gesprek vormt de onderzoeker zich een beeld van de sterke en minder sterke kanten van uw kind.

Vervolgens wordt er in overleg een plan opgesteld om zo goed mogelijk de problematiek in beeld te brengen. Zo kan de onderzoeker psychologische tests afnemen en/of vindt er een observatie plaats. Aanvullend kan de onderzoeker u vragen om een aantal vragenlijsten in te vullen.

Uitleg intelligentieonderzoek (IQ onderzoek)

Het begrip intelligentie heeft vele facetten. Tijdens een IQ onderzoek wordt er in kaart gebracht wat iemand allemaal weet en hoe iemand in staat is problemen te analyseren en op te lossen. Intelligentie is één van de belangrijke voorspellers van schoolprestaties maar zeker niet de enige. Factoren die eveneens zwaar meewegen zijn de werkhouding (zoals inzet en motivatie aspecten), de wijze van informatieverwerking (denk- en leerstrategieën), de concentratie, taakspanne en emotionele factoren, zoals bijvoorbeeld faalangst.

Na afname van een IQ onderzoek heeft de onderzoeker een beeld van de sterke kanten van het kind en is het ook duidelijk met welke vaardigheden het kind misschien meer moeite heeft.

Dyslexieonderzoek

Bij een vermoeden van dyslexie, wordt er altijd gekeken naar de schoolresultaten van het kind.

Het is belangrijk om te realiseren dat er onderscheid wordt gemaakt tussen dyslexie en ernstige enkelvoudige dyslexie (EED). Bij dyslexie gaat het in het algemeen over ernstige problemen met lezen en spellen. Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) is een term die gebruikt wordt voor vergoede dyslexiezorg. Een deel van de kinderen met dyslexie komt in aanmerking voor deze zogenaamde EED-vergoeding. Voor deze kinderen wordt het onderzoek en de behandeling betaald door de gemeente.

In het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 2.0 is vastgelegd wat de criteria zijn om in aanmerking te komen voor vergoede zorg. U kunt hier over lezen op www.dyslexiecentraal.nl

Het dyslexieonderzoek wordt altijd voorafgegaan door een intakegesprek. Aan de hand van de hulpvraag en de schoolresultaten wordt het onderzoek gestart. Dit onderzoek bestaat uit een intelligentieonderzoek en een onderzoek naar het niveau van het technisch lezen en het spellen. Daarnaast worden de voorwaarden om tot lezen en spellen te komen onderzocht.

De resultaten worden aan de hand van een verslag met u als ouders besproken. In overleg wordt een behandeltraject voorgesteld.

Als er bij uw zoon of dochter inderdaad sprake is van dyslexie, geven wij een dyslexieverklaring af. Uw kind komt dan in aanmerking voor compenserende maatregelen op school, zoals het gebruik van hulpmiddelen (bijvoorbeeld voorleessoftware of een leesliniaal) of extra tijd bij het eindexamen.

Rekenonderzoek

Met het Klein Rekenonderzoek kunnen wij bij leerlingen hiaten opsporen en op basis daarvan een begeleidingsplan opstellen. Het tijdig signaleren is noodzakelijk om er voor te zorgen dat de leerling weer op de goede weg komt. Soms is er in het verleden al iets misgegaan. Het Klein rekenonderzoek geeft zicht welke oplossingsstrategieën het kind gebruikt en welke remediërende mogelijkheden er zijn.

Het door u gewenste onderzoek kan plaatsvinden bij Studievaart of desgewenst op locatie.

Projecten

Studievaart is een bedrijf dat zich onder andere richt op het verbeteren van de communicatie. Vanuit ons team van logopedisten, dyslexiespecialisten, docenten, orthopedagogen, psychologen en studievaardigheidsbegeleiders kunnen wij inspelen op vragen op het gebied van communicatie en leren.

Zo voeren wij taalprojecten ‘op maat’ uit voor gemeenten, scholen, samenwerkingsverbanden en bedrijven.

Studievaart is van mening dat maatwerk leidt naar succes!

Project Effectief Studeren, Scholengemeenschap Willem van Oranje en Hoeksch Lyceum Oud-Beijerland

In samenwerking met school biedt Studievaart een aantal weken  per jaar extra ondersteuning aan. De hiervoor geselecteerde leerlingen, die veelal in het jaar voor hun examen zitten, krijgen ondersteuning op het gebied van planning, organiseren en structureren. Er worden leerstrategieën aangeboden en doelen geformuleerd.

NT2 projecten, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs samenwerkingsverband Drechtsteden

Leerlingen worden, individueel of in groepen, getraind om hun taalvaardigheid te vergroten en zich voor te bereiden op uitstroom naar opleiding of werk.

NT2 projecten, gemeente Hoeksche Waard

Artikel Geen punt
‘Fantastisch om te zien hoe mensen kunnen groeien’

Pilot inburgering, gemeente Hoeksche Waard

Budgettraining, Drechtwerk

Toetsing van  Participatiewet, gemeente Hoeksche Waard

Begeleiding leerlingen met specifieke zorg, Walburg college Zwijndrecht

Wij begeleiden regelmatig leerlingen, in samenwerking met de ambulant begeleider,  waarbij een specifieke hulpvraag is (hoogbegaafdheid, NT2, TOS, leerlingen met autistische kenmerken)

 

Begeleiding leerlingen met specifieke zorg Visio

Voor meer informatie over de projecten kunt u contact met ons opnemen op 0186-700205 of info@studievaart.nl

Tarieven

Tarieven per 1 augustus 2021
Hieronder treft u een overzicht aan van de tarieven die wij hanteren.

Bijles
Vakinhoudelijke bijles door een student met HBO/WO denk- en werkniveau
€ 25,00 per uur

Coaching
Individuele begeleiding door volwassen en ervaren docent
€ 60,00 per uur

Huiswerkklas
pakket A
1 dag (maximaal 3 uur) per week
€ 102,00 per kalendermaand

pakket B
2 dagen (maximaal 2 x 3 uur) per week
€ 168,00 per kalendermaand

pakket C
3 dagen (maximaal 3 x 3 uur) per week
€ 198,00 per kalendermaand

Pakket D
3 dagen (maximaal 3 x 2 uur) per week
€ 168,00 per kalendermaand

Pakket E
2 dagen (maximaal 2 x 2 uur) per week
€ 120,00 per kalendermaand

Pakket F
2 dagen (maximaal 1 x 2 uur en 1 x 3 uur ) per week
€ 145,00 per kalendermaand

Cursussen

‘Leren leren’ voor groep 8
Totaal 3 x 1 uur les met max. 6 personen
€ 85,00 per leerling

‘Leren leren’ voortgezet onderwijs
Totaal  5 x 1 uur les met max. 6 personen
€ 145,00 per leerling

‘Beter leren lezen en schrijven’
Cursus voor laaggeletterde volwassenen
Op aanvraag

COGMED
Werkgeheugentraining
€ 795,00

Coaching
Op locatie voor bedrijven
€ 80,00 per uur excl. BTW

Onderzoek
Lees-, reken- en spellingonderzoek

Intelligentie onderzoek
Op aanvraag

Dyslexie onderzoek
Op aanvraag

"Vaart in ontwikkeling"

Studievaart

Contact

Hieronder kunt u uw gegevens achterlaten en een vraag aan ons stellen. We nemen direct contact met u op, zodra we daartoe in de gelegenheid zijn.

  Naam

  E-mail

  Telefoonnummer

  Bericht

  Vestigingen

  Hoofdvestiging

   • Studievaart
    Einsteinstraat 4
    3281 NJ NUMANSDORP
    • Alle vestigingen zijn te bereiken op

     

   

  Studievaart B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer:74347330

  Rekeningnummer: NL57RABO 0302 7562 05

  Nevenvestigingen

  Locatie Willem van Oranje (Zoomwijck)
  Randweg 2
  3263 RA Oud-Beijerland

  Nevenvestigingen

  Locatie Hoeksch Lyceum
  Hoefsmid 1
  3236 CC Oud-Beijerland

  KLACHTENREGELING
  Voor onze klachtenregeling klik hier.

  PRIVACYREGLEMENT
  Wij vinden het belangrijk dat de privacy van onze patiënten goed is geborgd. Voor ons privacyreglement klik hier.